Offentlig utsmyckning

Traditionellt Järnsmide, ett klassisk hantverk i geniun miljö

Under de senaste åren har jag jobbat med flera projekt för utsmyckning av det offentliga rummet.